ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a www.kovacsrekaphoto.com weboldal (továbbiakban Honlap) felhasználói által megadott és a honlap tulajdonosa és üzemeltetője, Kovács Réka Éva (továbbiakban Adatkezelő) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. A jelen adatkezelési szabályzat a honlapra látogatók (továbbiakban Felhasználók) által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 számú rendelete (Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) – továbbiakban: GDPR) alapján végzi.

 

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése: Kovács Réka Éva e.v.

Adatkezelő címe: 6000 Kecskemét, Reile G. u. 6. VII/20.

Adatkezelő elérhetősége: rekaevakovacs@gmail.com

Adatkezelő honlapja: www.kovacsrekaphoto.com

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az Felhasználó hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével a Felhasználó adatai önkéntes megadásával ad meg a honlapon felsorolt szolgáltatások igénybevételéhez.

 

Az adatkezelés célja:

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az üzenetküldő űrlapon megadott személyes adatokat (név, e-mail cím), illetve a Felhasználó által önként rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatokat az érdeklődő egyértelmű azonosítása, a hatékony kapcsolattartás, a szerződés megkötését megelőző ajánlatkérés teljesítése (ajánlat adása), szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződéskötés, illetve az érdeklődő kérésére történő tájékoztatás nyújtása érdeklében az érdeklődő hozzájárulásával kezeli. Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

 

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a honlapon keresztül megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat nem továbbítja harmadik félnek, illetve harmadik országba. Adattovábbításra kizárólag szerződéskötés esetén kerül sor, amelynek részleteit az egyedi szerződés tartalmazza. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője több közösségi média felülettel is rendelkezik (Facebook, Instagram), így ha például az érdeklődő kedveli az oldalát Facebookon, a weboldal tulajdonosa és üzemeltetője megismer minden, az érdeklődő profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési tájékoztatójából informálódhat.

 

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a megadott adatokat határozatlan ideig vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

Felhasználó jogai:

A Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezelésének részleteiről, kikérheti a róla tárolt személyes adatokat, a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, kezelésének korlátozását.

 

Jogorvoslati lehetőség:

Jogai megsértése esetén a Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz, kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén a Felhasználó jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

Sütik kezelése

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

 

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók használhassák az oldalainkat, annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során.